Waarom      Wie      Hoe      Wat      Contact

WAAROM

K I E M staat voor Kinderen en Mindfulness , ‘inspiratie om te groeien’. Kinderen zijn vanaf hun allereerste begin en van nature onderzoekend, nieuwsgierig, meesters in de verwondering. Ze komen op de wereld met hun ‘eigen aardigheden’ en ‘eigen wijsheden’. De kwaliteiten die ze nodig hebben om hun eigen, authentieke wensen en verlangens waar te maken, zijn al in de kiem aanwezig.

Kiem staat voor verbinding met en tussen kinderen en voor samenwerking met ouders, leerkrachten en (management)teams van basisscholen.

Het is mijn missie om kinderen te inspireren om op eigen wijze te groeien, ze te leren hun kiemkracht in te zetten bij ‘weer en wind’ en voor hen een omgeving te creëren waarin ze zich vrij voelen om hun gevoelens op te merken en te onderzoeken.

Ik wil dat kinderen ‘weten’ of kunnen zeggen: ‘Ik ben waardevol, mijn gevoelens tellen, iemand voelt zich echt bij mij betrokken.’

Daarbij maak ik gebruik van mijn langjarige ervaring en expertise als leerkracht in het basisonderwijs, in combinatie met Mindfulness technieken, die ik vertaal naar oefeningen en verhalen die voor kinderen in een bepaalde leeftijdscategorie interessant zijn.

Met passie, enthousiasme, realiteitszin en creativiteit zorg ik in elke praktijksituatie voor maatwerk dat aansluit bij de wensen van mijn opdrachtgever(s).

“Er zijn twee manieren om het leven te zien: de eerste is door niet te geloven dat wonderen bestaan, de andere is geloven dat alles een wonder is.”

-Albert Einstein-

WIE

Mijn naam is Carla Bemelmans-Daemen. Van heel jongs af aan had ik een authentieke wens voor ogen, ik wilde juf worden. Na een langjarige ervaring als juf in het basisonderwijs, het mooiste beroep van de wereld, ontstond een nieuw verlangen.

Inmiddels ben ik gecertificeerd Mindfulnesstrainer voor kinderen en jongeren en ben ik gespecialiseerd in Mindfulness voor ouders en professionele opvoeders (zoals leerkrachten). Ik heb mijn opleidingen gevolgd bij de internationale Academie voor Mindful Teaching (www.elinesnel.com).

In 2016 ben ik gestart met mijn eigen onderneming: KIEM – Kinderen en Mindfulness.

“Wensen zijn voorgevoelens van datgene, wat je in staat bent daadwerkelijk waar te maken.”

–Goethe-

HOE

Als je geïnteresseerd bent, nodig ik je bij deze van harte uit om contact met me op te nemen. In een kennismakingsgesprek worden vervolgens je wensen en je (ontwikkel)vragen besproken. Daarna wordt er (vrijblijvend) een plan van aanpak opgesteld waarin de doelstellingen, de aanpak, de voorgestelde activiteiten en het tijdspad worden aangegeven, inclusief een prijsindicatie.

Indien het plan van aanpak akkoord is, wordt het afgesproken traject opgestart en uitgevoerd. Aan het eind (en indien van toepassing tussentijds) volgt altijd een evaluatie om te kijken in hoeverre de vooraf gestelde doelstellingen daadwerkelijk bereikt zijn en in hoeverre er eventueel een vervolgtraject wenselijk is.

De toekomst verandert met elke stap die je zet!

WAT

Kenmerkend voor de aanpak van Kiem is dat alle belanghebbenden worden meegenomen. Dat betekent in de praktijk dat er zowel aan kinderen, leerkrachten, ouders en het managementteam van een school aandacht zal worden besteed.

Kiem biedt maatwerk, het aanbod is niet beperkt tot de hieronder genoemde activiteiten maar speelt in op de specifieke behoefte aan ondersteuning .

Opstellen van een (meerjaren)plan voor implementatie van Mindfulness op een basisschool.
Begeleiden en coachen van (een team van) leerkrachten bij de implementatie.
Meerweekse training voor kinderen in bepaalde groepen.
Ouderworkshop waarin kennis wordt gemaakt met Mindfulness in opvoeding.
Inspiratieworkshop voor leerkrachten waarin kennis wordt gemaakt met Mindfulness in het basisonderwijs.
Meerweekse training voor leerkrachten en/of ouders.